Veelgestelde vragen

Tarief

Welk telwerk is hoogtarief, en welk telwerk laagtarief?

Bij het overgrote deel van de meters registreert teller 1/I het laagtarief en teller 2/II het hoogtarief. Indien de verdeling op uw meter niet duidelijk is, kunt u dit eenvoudig controleren met de volgende test: neem op een doordeweekse dag de beide standen op. Doe dit een paar uur later weer. Het telwerk dat heeft gelopen, is de hoogteller.

Wat is voordeliger: enkel- of dubbeltarief?

Indien u minimaal 55% van uw elektraverbruik afneemt tijdens het laagtarief – ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen – is het rendabel om dubbeltarief te hebben. In andere gevallen is een enkeltarief voordeliger, omdat u anders meer verbruik tegen het hogere hoogtarief afrekent. U kunt uw verbruikspatroon aanpassen naar dubbeltarief door uw was ’s nachts te draaien of op te sparen tot in het weekend, of doordeweeks zo weinig mogelijk apparaten aan te laten staan, omdat u dan over het algemeen niet of minder thuis bent.

Bij wie moet ik zijn als ik wil wisselen van enkel- naar dubbeltarief of andersom?

U kunt uw elektrameter laten omzetten van enkel- naar dubbeltarief. Bij een digitale meter zet dan de netbeheerder een tweede telwerk actief. Indien u een elektrameter heeft met twee telwerken (dubbeltarief), of een digitale meter, dan is de omzetting naar enkeltarief een administratieve. Hier zijn over het algemeen geen kosten aan verbonden. Deze wijziging kunt u overigens gewoon aan Greenchoice doorgeven, met daarbij de meterstanden per de gewenste datum. Vanaf de omzetting worden beide telwerken tegen het enkeltarief afgerekend (het zogenaamde dubbeldagtarief).

Verbruik

Wat is mijn verbruik? En wat is een gemiddeld verbruik?

Uw verbruik is het aantal kWh stroom en m3 gas dat u in een bepaalde periode heeft afgenomen van uw leverancier. Het verbruik wordt gemeten op basis van twee meterstanden op verschillende datum. Het verschil tussen die standen is uw verbruik in die periode. Een meterstand op zich zegt dus niks over uw verbruik. Hieronder vindt u een overzicht van een gemiddeld verbruik van huishoudens in Nederland.

1-persoonshuishouden > Elektra (kWh):1500, Gas (m3): 1100
2-persoonshuishouden > Elektra (kWh): 2500, Gas (m3): 1100
3-persoonshuishouden > Elektra (kWh): 4000, Gas (m3): 1500
4-persoonshuishouden > Elektra (kWh): 4500, Gas (m3): 1750
5+persoonshuishouden > Elektra (kWh): 5000, Gas (m3): 2000
Gemiddeld Nederland > Elektra (kWh): 3500, Gas (m3): 1600

Hoe wordt mijn gasverbruik berekend?

Aardgas is een natuurproduct en bestaat in werkelijkheid uit een mengsel van meerdere gassen. Daarom wordt er rekening gehouden met wisselende omstandigheden. Al deze omstandigheden bij elkaar noemen wij op de jaarafrekening de gaskwaliteit-correctiefactor. Het gecorrigeerde verbruik wat wij met u afrekenen kunt u als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) * gaskwaliteit -correctiefactor.


Wilt u weten waaruit deze totale factor bestaat dan kunt u dit vinden in uw online dossier door (na het opzoeken van de jaarnota) te klikken op de factor. Meer uitleg over de verschillende factoren vindt u bij de vraag hieronder. 

Uit welke factoren bestaat de totale factor?

1. Calorische correctiefactor

Elke kubieke meter gas die bij u thuis wordt afgeleverd is anders van samenstelling. Hierdoor geeft een kubieke meter gas meer of minder energie. Uw netbeheerder meet op regionale punten waaruit dit mengsel van gassen bestaat. Ten opzichte van de Groningse standaard wordt uw gas dan gecorrigeerd door middel van een 'calorische correctiefactor'.

2. Temperatuurcorrectie

In Nederland gaan wij er vanuit dat de temperatuur van de meter in uw huis gemiddeld 15 graden is. Dit is ook zo gemeten en afgesproken tussen netbeheerders en de ACM. Gas zet uit bij een hogere temperatuur en daarom wordt dit gecompenseerd. De Groningse standaard gaat namelijk uit van 7 graden. Bij sommige meters corrigeert de meter dit al zelf. Op de jaarnota staat dan factor 1 vermeld. 

 

3. Telwerkfactor

Als u meer dan 50 meter boven de zeespiegel woont (op de beganegrond) kan er ook sprake zijn van een telwerkfactor. Hoe hoger u woont, hoe lager de luchtdruk. Dan zet aardgas relatief meer uit waardoor er meer gemeten wordt. Om dit te compenseren wordt een factor toegepast. Wat deze factor is wordt bepaald door de netbeheerder. Is dit niet van toepassing dan vindt u een factor 1 op uw jaarnota. Let op: de temperatuurcorrectie en telwerkfactor worden in verband met een wetswijziging pas met ingang van 2015 toegepast. Loopt uw factuur over eerdere jaren? Dan vindt u een gewogen gemiddelde factor. 

Meter

Hoe moet ik mijn stroom- en gasmeter aflezen?

Een elektrameter met draaischijf kan 1 of 2 telwerken hebben. Als niet met een pijltje staat aangegeven welk telwerk op welk moment actief is, kunt u de stelregel hanteren dat telwerk II/2 het hoogtarief aangeeft, telwerk I/1 het laagtarief. De nullen vooraan de stand hoeft u niet te noteren.

 

Een gas meter toont ook cijfers in het rood of achter de komma, deze cijfers hoeft u niet te noteren.

Wanneer en aan wie geef ik mijn meterstanden door?

Per 1 augustus 2013 zijn de energieleveranciers verantwoordelijk geworden voor het opnemen, controleren en vaststellen van de meterstanden. Vanaf 1 augustus 2013 gaan wij jaarlijks uw meterstanden bij u opvragen. Heeft u een slimme meter dan wordt deze uitgelezen en hoeft u uw standen niet aan ons door te geven. Voorwaarde is dan wel dat uw slimme meter administratief aan staat.

 

De door ons opgevraagde meterstanden gebruiken wij vervolgens voor het opmaken van uw nota. Door uw meterstanden tijdig door te geven voorkomt u dat wij deze standen moeten schatten. De netbeheerder zal nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij u langskomen om uw meterstanden op te nemen en vast te stellen of de meter het nog goed doet. De meters in uw meterkast zijn (en blijven) eigendom van uw netbeheerder.

Bij wie moet ik zijn als ik problemen heb met de meter?

Uw netbeheerder is eigenaar van uw meter. Indien u vermoedt dat uw meter defect is, kan uw netbeheerder u hiermee helpen. In eerste instantie zullen zij u telefonisch advies geven. Het is ook mogelijk uw meter door de netbeheerder te laten ijken. Dit gebeurt op basis van ongelijk: indien de meter inderdaad defect is, betaalt de netbeheerder de kosten. Maar als er geen defect wordt geconstateerd, zijn de kosten voor u.

Hoe moet ik een meter laten plaatsen of verwijderen?

Uw netbeheerder is eigenaar van het leidingennetwerk in uw regio en van de meters in uw meterkast. Als u een meter wilt laten plaatsen, kunt u dit aanvragen via www.aansluitingen.nl. Uw netbeheerder maakt voor deze meter een EAN-code aan. Met deze EAN-code kunt u levering aanvragen bij een leverancier. Zodra de netbeheerder het leveringsverzoek van de leverancier ontvangt (houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd) kunt u met de netbeheerder een afspraak maken om de meter te laten plaatsen. U kunt een elektra- of gasmeter laten verwijderen of verzegelen door uw netbeheerder. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Het kan rendabel zijn uw meter af te sluiten als u bijvoorbeeld geen gas meer gebruikt omdat u een warmtepomp heeft geïnstalleerd. U kunt dit voornemen bij uw leverancier kenbaar maken, deze zal u afmelden bij uw netbeheerder. Daarna kunt u met de netbeheerder een afspraak maken om de meter weg te laten halen. De netbeheerder geeft de eindstanden door aan uw leverancier. Over het algemeen vindt de verrekening plaats bij de eerstvolgende reguliere jaarnota (uw voorschotbedrag voor dat product wordt uiteraard wel verwijderd).

Ik heb een slimme meter van Oxxio, wat nu?

Per 01-01-2012 heeft Oxxio al haar slimme meters overgedragen aan de regionale netbeheerders. In de kosten voor netbeheer zitten ook de kosten voor meterhuur. Greenchoice factureert deze kosten van de netbeheerder in haar voorschotbedrag (zie de vraag ‘Krijg ik een aparte nota van mijn netbeheerder?’ bij Netbeheer).

Wordt er een andere meter geplaatst als ik overstap naar Greenchoice? Er moet toch groene stroom en groen gas worden geleverd?

In de opwekking van stroom kan verschil zitten, in de stroom zelf niet. De stroom die uit uw stopcontact komt, is een mix van alle opwekkingsbronnen. Er hoeft dus geen andere leiding of een andere meter te worden geplaatst. Op het moment dat u naar Greenchoice overstapt, wordt het aandeel groene stroom in de stroommix groter. Voor gas is er geen verschil in opwekking (hoewel Greenchoice wel sinds kort als eerste in Nederland op kleine schaal echt groen gas produceert). De schadelijke gevolgen van uw gasverbruik worden door Greenchoice gecompenseerd door de aanplant en het onderhoud van bomen. 

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter. Deze energiemeter is digitaal. Uw netbeheerder kan via deze digitale meter uw meterstanden op afstand lezen als u daartegen geen bezwaar heeft. Deze meterstanden zijn dan ook beschikbaar voor Greenchoice.

Slimme meter

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter. Deze energiemeter is digitaal. Uw netbeheerder kan via deze digitale meter uw meterstanden op afstand lezen als u daartegen geen bezwaar heeft. Deze meterstanden zijn dan ook beschikbaar voor Greenchoice.

Wat zijn de voor- en nadelen van de slimme meter?

De slimme meter heeft een aantal voordelen. Het voornaamste voordeel is dat u meer inzicht krijgt in uw energieverbruik. En dit inzicht maakt het besparen van energie makkelijker. Daarnaast hoeft u geen meterstanden meer door te geven want de netbeheerder kan deze digitale meter op afstand uitlezen. Sommige mensen willen geen slimme meter om privacy redenen. U kunt echter de slimme meter altijd ‘uit’ laten zetten, waardoor deze niet meer op afstand uit te lezen is. Overigens zijn er strenge regels waaraan de meter zelf maar ook de gegevensuitwisseling met de netbeheerder moet voldoen. Een andere reden om misschien af te zien van een slimme meter, is dat bij een klassieke draaischijfmeter salderen automatisch gebeurt. Bij de draaischijfmeter wordt teruggeleverde elektriciteit niet apart geregistreerd.

Hoe weet ik of ik een slimme meter heb?

U heeft een slimme meter als in uw online dossier onder ‘Mijn gegevens’ de mogelijkheid staat om uw voorkeuren voor de slimme meter aan te geven. Staat dit er niet? Uw netbeheerder kan met zekerheid zeggen of u een slimme meter heeft.

Ik heb nog geen slimme meter. Wanneer krijg ik er een?

Vanaf 2014 krijgen alle huishoudens in Nederland een slimme meter aangeboden. Uw netbeheerder heeft voor de uitrol van de slimme meter een planning voor zijn regio gemaakt of is daarmee bezig. Het kan dus zijn dat u pas over een paar jaar aan de beurt bent. U ontvangt hierover dan vanzelf bericht van uw netbeheerder. U hoeft hier zelf dus niets voor te doen, behalve als u eerder een slimme meter wilt (prioriteitsplaatsing). Hiervoor kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.

Wat kost een slimme meter?

Uw netbeheerder plaatst de slimme meter gratis. Als u zelf om een slimme meter vraagt dan heet dit een prioriteitsplaatsing en kunnen er wel kosten aan verbonden zijn. De netbeheerder mag voor de prioplaatsing van beide slimme meters voor elektriciteit en gas maximaal € 72,60 vragen. Heeft u geen gasaansluiting? Dan kost de prioplaatsing van de elektriciteit slimme meter maximaal € 67,67 (incl. 21% btw, 2013). Vraag dit na bij uw netbeheerder. Ook blijft u net als nu betalen voor het hebben van een meter. De meter is eigendom van de netbeheerder en de netbeheerder rekent dan ook kosten door voor het gebruik ervan. Deze kosten worden door ons als leverancier aan u gefactureerd namens de netbeheerder. Wij dragen dit vervolgens weer af aan de netbeheerder. Deze kosten zijn niet hoger dan voor de huidige meters. De kosten die een netbeheerder maximaal mag rekenen worden jaarlijks door de Energiekamer, onderdeel van de ACM (Autoriteit Consument & Markt, voorheen NMa, Nederlandse Mededingingsautoriteit) vastgesteld.

Ik heb een slimme meter. Moet ik steeds mijn meterstanden doorgeven?

Nee, dit hoeft niet. Indien uw slimme meter administratief aan staat worden de meterstanden op afstand uitgelezen. Via Mijn dossier kunt u zien of wij uw slimme meterstanden wel of niet uitlezen. Tevens kunt u dit aanpassen via het dossier. Meer informatie over het uitlezen van uw slimme meter vindt u onder de vraag: Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen?

Is mijn privacy beschermd als ik een slimme meter heb?

Uw meterstanden zijn alleen zichtbaar voor uzelf, uw netbeheerder en uw energieleverancier. De slimme meter laat uw energieverbruik zien maar kan beslist geen inzicht geven in wat u precies in huis doet of wat voor apparaten u in huis heeft staan. De slimme meter wordt ook niet continue uitgelezen. Greenchoice vraagt uw slimme meterstanden een aantal keer per jaar op voor specifieke doeleinden waaronder bijvoorbeeld het opmaken van de jaarafrekening. Wij vragen uw standen alleen op als u daar geen bezwaar tegen heeft. In beginsel hebben alleen medewerkers van Greenchoice toegang tot deze meterstanden. Op verzoek kunnen deze ook verstrekt worden aan andere leveranciers en incassobureaus. Hiermee committeert Greenchoice zich aan de Gedragscode Slimme Meter, die u voor de volledigheid ook hier kunt nalezen op onze website.

U vindt meer informatie over dit onderwerp onder de vraag: Ik heb al een slimme meter. Kan ik het uitlezen blokkeren? Wilt u meer weten over de momenten waarop wij uw slimme meterstanden opvragen, kijk dan bij de vraag: Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen? Beiden zijn op deze pagina terug te vinden. Op de website van consuwijzer kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen?

De meterstanden van uw slimme meter worden uitgelezen op de volgende momenten: Een keer per jaar voor het opmaken van uw jaarrekening. Zes keer per jaar (om de twee maanden) voor het verbruik- en kostenoverzicht. (Wij zijn verplicht u dit overzicht elke twee maanden te sturen). Als u overstapt naar een ander energiebedrijf of als u verhuist. Incidenteel wanneer dat nodig is voor het beheer of onderhoud van het energienet.

Vaker wordt de slimme meter dus niet uitgelezen tenzij u daar specifiek toestemming voor heeft gegeven. Wilt u bijvoorbeeld een nauwkeuriger inzicht in uw verbruik hebben, dan kunt u ons toestemming geven om dagelijks de meterstanden op te vragen. Deze toestemming kun u geven via Mijn dossier onder ‘Mijn gegevens’ of telefonisch. Heeft u liever niet dat wij uw slimme meterstanden opvragen, dan kunt u dit ook aangeven. Dit gaat tevens via Mijn dossier. Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij een andere vraag op deze pagina: Ik heb al een slimme meter. Kan ik het uitlezen blokkeren?

Indien wij uw slimme meterstanden niet mogen uitlezen dan vragen wij uw standen rechtstreeks bij u op wanneer dit nodig is. Deze standen kunt u dan via Mijn dossier of telefonisch aan ons doorgeven.

Wat zijn kwartier- en dagstanden?

Kwartierstanden zijn meterstanden die elk kwartier worden gemeten. Dagstanden zijn de meterstanden van een enkele dag (stand op tijdstip 00:00). Op slimme gasmeters worden er geen kwartierstanden gemeten, maar alleen uurstanden. Een voordeel van het meten van kwartierstanden is dat u uw sluipverbruik kunt bepalen. Uw sluipverbruik is het verbruik van stroom door apparaten die aan staan, maar die niet bewust gebruikt worden. Soms wordt wel 30% van een stroomrekening bepaald door sluipverbruik! Het frequent uitlezen van de standen kan als privacygevoelig worden ervaren. Meer informatie over hoe uw privacy beschermd is vindt u hier.

Als u wilt dat wij vaker dan de standaard momenten uw meterstanden ophalen dan hebben wij daarvoor uw toestemming nodig. Wilt u weten wat de standaard momenten zijn, kijk dan even bij de vraag: Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen? U kunt toestemming geven via Mijn dossier of u kunt ons hierover informeren via mail of telefonisch. Greenchoice biedt echter geen mogelijkheden aan om kwartierstanden uit te lezen.

Vraagt Greenchoice kwartierstanden op?

Nee, op het moment is het nog niet mogelijk om door Greenchoice kwartierstanden van uw slimme meter op te laten vragen. Op termijn willen wij deze mogelijkheid wel gaan aanbieden aan onze klanten. We kunnen op dit moment nog niet aangeven wanneer dit mogelijk gaat zijn. Wanneer het zo ver is, zal de mogelijkheid hiervoor in uw online dossier worden doorgevoerd. U kunt ons dan via Mijn dossier toestemming geven om kwartierstanden op te vragen mocht u dit willen.

Ik krijg binnenkort een slimme meter. Moet ik iets doorgeven?

Nee. Wij krijgen van uw netbeheerder automatisch bericht zodra u een slimme meter heeft. Ik heb nog geen slimme meter. Kan ik een slimme meter weigeren? Ja, dit dient u bij uw netbeheerder aan te geven zodra u bericht krijgt dat uw reguliere meter vervangen wordt door een slimme meter.

Ik heb al een slimme meter. Kan ik het uitlezen blokkeren?

Ja, dit kan. Indien u liever niet heeft dat uw meterstanden op afstand worden uitgelezen kunt u uw meter bij uw netbeheerder administratief uit laten zetten. Een andere optie is om aan ons aan te geven dat wij uw slimme meterstanden niet mogen opvragen. Dit kunt u aangeven via uw online dossier. Uw netbeheerder kan de meter dan nog wel uitlezen maar ontvangt geen verzoeken van ons om dit te doen. In dit geval zal Greenchoice de meterstanden rechtstreeks bij u opvragen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld voor het opmaken van de jaarafrekening. Vragen wij uw standen bij u op, dan kunt u deze doorgeven via Mijn dossier of telefonisch.

Wat is een prioplaatsing?

In de loop van de komende jaren is het de bedoeling dat er honderdduizenden slimme meters door netbeheerders geïnstalleerd worden in heel Nederland. Elke regionale netbeheerder maakt hier een eigen planning voor. Op het moment dat u aan de beurt bent voor plaatsing van een slimme meter, ontvangt u daarover bericht van uw netbeheerder. Als u voortijdig een slimme meter wilt hebben, dus eerder dan door de netbeheerder gepland, dan kunt u dit bij uw netbeheerder aanvragen. Dit wordt een prioplaatsing genoemd. Voor deze voortijdige plaatsing mag uw netbeheerder installatiekosten bij u in rekening brengen. Zie voor meer informatie de vraag: Wat kost een slimme meter?

Mocht u niet zeker weten wie uw regionale netbeheerder is dan kunt daar makkelijk achter komen door hier uw adresgegevens in te vullen. Een overzicht van alle netbeheerders en hun contactgegevens vindt u op de website van Netbeheer Nederland.

Ik kan mijn slimme meter niet aflezen. Wat nu?

Sommige slimme meters hebben geen beeldscherm waarop de meterstanden direct af te lezen zijn. Vraag uw netbeheerder om deze slimme meter te vervangen door een slimme meter met een beeldscherm.

Netbeheer

Wat is en doet een netbeheerder? Wie is mijn netbeheerder?

Een netbeheerder is een organisatie die ervoor zorgt dat er in een bepaalde regio een netwerk (kabels en leidingen) ligt, waardoor uw stroom en/of gas veilig en continu kan worden getransporteerd. De netbeheerder is daarnaast ook verantwoordelijk voor aanvragen van en wijzigingen aan de energieaansluiting, storingen, de gas- en elektriciteitsmeter en de aansluit- en transportovereenkomst. Tevens zijn de meters in uw meterkast -in geval van kleinverbruik*- eigendom van uw netbeheerder. Als eigenaar van de meters zal de netbeheerder (minimaal) eens in de drie jaar fysiek ter controle de standen van uw meters opnemen.

Wie uw netbeheerder is, verschilt per regio. Mocht u niet zeker weten wie uw regionale netbeheerder is dan kunt u daar makkelijk achter komen door hier uw adresgegevens in te vullen. Een overzicht van alle netbeheerders en hun contactgegevens vindt u op de website van Netbeheer Nederland. In sommige regios zijn er verschillende netbeheerders voor stroom en gas.

*U bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitwet als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. U bent een kleinverbruiker voor de Gaswet als u maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Krijg ik een aparte nota van mijn netbeheerder?

Nee, u ontvangt geen aparte nota van uw netbeheerder. Een leverancier moet volgens het zogenaamde verplichte leveranciersmodel de kosten voor netwerkbeheer namens de netbeheerder bij een klant in rekening brengen (uitgezonderd grootzakelijk verbruik en enkele specifieke typen kleinverbruik aansluitingen waar u als consument in de praktijk niet mee te maken krijgt). Hierdoor ontvangt u voor uw energiekosten maar van één partij een nota, dat is wel zo overzichtelijk. Greenchoice kiest al voor deze mogelijkheid sinds deze bestaat. Per 1 augustus 2013 is dit een landelijke verplichting geworden en hanteren alle leveranciers dit leveranciersmodel.

Waarom vraagt de netbeheerder mijn standen op?

Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor het opnemen, controleren en vaststellen van de meterstanden van de netbeheerder naar de energieleverancier verschoven. Ontving u hiervoor jaarlijks van uw netbeheerder het verzoek uw standen door te geven; vanaf 1 augustus 2013 ontvangt u dit verzoek alleen nog van ons.

Bent u klant bij Greenchoice dan vragen wij uw meterstanden hoofdzakelijk op wanneer wij uw verbruik over een bepaalde periode met u gaan afrekenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de periodieke jaarafrekening op te maken of voor het opmaken van een eindafrekening bij een overstap naar een andere leverancier. Ook als u klant wordt bij Greenchoice zullen wij u vragen om uw meterstanden door te geven. Heeft u een slimme meter die wij mogen uitlezen, dan halen wij de standen automatisch op en hoeft u deze niet aan te leveren. Mogen wij uw slimme meter niet uitlezen of staat deze administratief uit, dan zullen wij uw standen bij u opvragen. Meer achtergrondinformatie over de slimme meter vindt u op deze pagina onder 'Slimme meter'.

Uw netbeheerder zal nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij u langskomen om uw meterstanden op te nemen en te controleren of de kleinverbruikmeter* het nog goed doet. Uw netbeheerder blijft namelijk eigenaar van de meter en is daar dan ook verantwoordelijk voor. Neem voor problemen met de meter dan ook altijd contact op met uw regionale netbeheerder. Mocht u niet zeker weten wie uw regionale netbeheerder is dan kunt u daar makkelijk achter komen door hier uw adresgegevens in te vullen. Een overzicht van alle netbeheerders en hun contactgegevens vindt u op de website van Netbeheer Nederland.

* Elektriciteitsaansluiting is kleiner of gelijk aan 3x80 Ampère. Gasaansluiting heeft maximaal een G25 gasmeter die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat.

Waarom betaal ik netwerkkosten?

Uw netbeheerder zorgt voor een hoogwaardig leidingnetwerk waarlangs veilig en continue transport van gas en/of elektriciteit naar uw aansluiting kan plaatsvinden. De netwerkkosten, ook wel transportkosten of netbeheerkosten genoemd, zijn een vergoeding voor het gebruik van dit netwerk, het onderhoud en de aansluiting van uw woning op dit net.

Kan mijn netbeheerder zomaar mijn meters afsluiten?

De netbeheerder kan uw meters afsluiten omdat zij er eigenaar van zijn, maar doet dit niet zomaar. Een aansluiting kan afgesloten worden om de volgende redenen: als de rechtmatige gebruiker van de aansluiting aangeeft afgesloten te willen worden; als er fraude of misbruik heeft plaatsgevonden; bij een onveilige situatie; als de energierekening niet is betaald of als er op het aansluitadres geen energiebedrijf bekend is bij de netbeheerder.

Bij wanbetaling mag Greenchoie stoppen met leveren. Wij stoppen met leveren wanneer u niet heeft gereageerd op onze betalingsherinneringen en niet heeft betaald. Wanneer wij stoppen met leveren van energie is er geen energiebedrijf bekend op uw aansluitadres en sluit de netbeheerder de aansluiting fysiek af. Voor de exacte voorwaarden van afsluiting kunt u terecht op de website van uw netbeheerder. Op de website van Netbeheer Nederland vindt u een overzicht van de regionale netbeheerders. Tevens kunt u voor meer informatie terecht op consuwijzer.

Vindt er informatieoverdracht plaats tussen de netbeheerder en Greenchoice?

Ja, de netbeheerder en Greenchoice communiceren met elkaar via elektronisch berichtenverkeer. Wanneer u zich bijvoorbeeld als nieuwe bewoner bij ons aanmeldt en uw meterstanden aan ons doorgeeft zullen wij de netbeheerder hierover informeren. Andersom gebeurt dit ook. Stel dat er wijzigingen met betrekking tot uw aansluiting plaatsvinden, bijvoorbeeld een meterwissel of omzetting van een enkel- naar een dubbeltarief, dan ontvangen wij hierover bericht via de netbeheerder.

Kan ik mijn netbeheerder kiezen?

De netbeheerders zijn vast over Nederland verdeeld, dus u kunt uw netbeheerder niet kiezen. Een vaste netbeheerder geeft stabiliteit en de garantie van een hoogwaardige energie-infrastructuur. Als u verhuist naar een andere regio, is het uiteraard wel mogelijk dat daar een andere netbeheerder actief is.

Wat is een EAN-code?

De EAN-code (European Article Number) is een unieke, 18-cijferige code die is gekoppeld aan uw gas- of stroomaansluiting. Met deze code kan een leverancier de levering aanvragen of overnemen. De EAN-code is een universele benoeming van de meters, omdat de meternummers vaak verschillende cijfer- en lettercombinaties hebben. U kunt uw EAN-codes terugvinden in het EAN-codeboek op www.eancodeboek.nl. Houdt u er rekening mee dat in sommige plaatsen de toevoegingen kunnen afwijken van de toevoegingen in de gemeentelijke administratie.

Wijziging energiesector

Wat is er per 1 augustus 2013 veranderd in de energiesector?

Vanaf 1 augustus 2013 ontvangen alle consumenten een gecombineerde energierekening voor levering en transport. De energieleverancier brengt de kosten voor netwerkbeheer -de netwerkkosten- namens de netbeheerder in rekening. De netbeheerder verstuurt hier zelf geen rekening meer voor. Dit wordt ook wel het ‘leveranciersmodel’ genoemd. Veel leveranciers, waaronder ook Greenchoice, werkten al voor 1 augustus 2013 volgens dit leveranciersmodel.

Wat is er voor mij als klant van Greenchoice veranderd?

Voor u is er eigenlijk niets veranderd. Als klant van Greenchoice ontving u al een gecombineerde energierekening voor levering en transport. Greenchoice kiest al voor deze mogelijkheid sinds deze bestaat. Per 1 augustus 2013 is dit een landelijke verplichting geworden en moeten alle leveranciers het leveranciersmodel hanteren. Leveranciers zijn per 1 augustus 2013 tevens verantwoordelijk geworden voor het verzamelen, controleren en vaststellen van meterstanden. Het enige echte verschil wat u echt zou kunnen opmerken is dat u geen meterstandenverzoeken meer ontvangt van uw netbeheerder. Heeft u geen slimme meter, dan zal de netbeheerder nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij u langskomen om uw meterstanden op te nemen en vast te stellen of de meter het nog goed doet.

Waarom deze verandering?

Voor alle consumenten is het duidelijker geworden bij wie ze terecht kunnen. Consumenten hebben nu één aanspreekpunt voor vragen over de energierekening en de meterstanden, namelijk hun energieleverancier. De netbeheerder blijft verantwoordelijk voor aanvragen van en wijzigingen aan de energieaansluiting, storingen, de gas- en elektriciteitsmeter, de aansluit- en transport- overeenkomst en het elektriciteits- en gasnet.

 

Voor meer achtergrondinformatie over de wijzigingen in de energiesector per 1 augustus 2013 kunt u tevens terecht op Consuwijzer. Voor specifieke vragen over de wijzigingen die hebben plaats gevonden in de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van elektriciteit en gas kunt u terecht bij uw regionale netbeheerder. Op de website van Netbeheer Nederland vindt u een overzicht van de regionale netbeheerders. Bovengenoemde wijzigingen zijn niet van toepassing op grootzakelijke klanten.