Skip Navigation Links

Meters en standen

Wanneer en aan wie geef ik mijn meterstanden door?

Per 1 augustus 2013 zijn de energieleveranciers verantwoordelijk geworden voor het opnemen, controleren en vaststellen van de meterstanden. Vanaf 1 augustus 2013 gaan wij jaarlijks uw meterstanden bij u opvragen. Heeft u een slimme meter dan wordt deze uitgelezen en hoeft u uw standen niet aan ons door te geven. Voorwaarde is dan wel dat uw slimme meter administratief aan staat.

De door ons opgevraagde meterstanden gebruiken wij vervolgens voor het opmaken van uw nota. Door uw meterstanden tijdig door te geven voorkomt u dat wij deze standen moeten schatten. De netbeheerder zal nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij u langskomen om uw meterstanden op te nemen en vast te stellen of de meter het nog goed doet. De meters in uw meterkast zijn (en blijven) eigendom van uw netbeheerder.

Tags: meterstanden, meters, meterstanden doorgeven, meterstand

Welk telwerk is hoogtarief, en welk telwerk laagtarief?

Bij het overgrote deel van de meters registreert teller 1/I het laagtarief en teller 2/II het hoogtarief. Indien de verdeling op uw meter niet duidelijk is, kunt u dit eenvoudig controleren met de volgende test: neem op een doordeweekse dag de beide standen op. Doe dit een paar uur later weer. Het telwerk dat heeft gelopen, is de hoogteller.

Tags: dag/ nacht tarief, piek en dal tarief, hoogtarief laag, tarief, enkel tarief, dubbel tarief

Wat is voordeliger: enkel- of dubbeltarief?

Indien u minimaal 55% van uw elektraverbruik afneemt tijdens het laagtarief – ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen – is het rendabel om dubbeltarief te hebben. In andere gevallen is een enkeltarief voordeliger, omdat u anders meer verbruik tegen het hogere hoogtarief afrekent. U kunt uw verbruikspatroon aanpassen naar dubbeltarief door uw was ’s nachts te draaien of op te sparen tot in het weekend, of doordeweeks zo weinig mogelijk apparaten aan te laten staan, omdat u dan over het algemeen niet of minder thuis bent.

Tags: dag/ nacht tarief, piek en dal tarief, hoogtarief laag, tarief, enkel tarief, dubbel tarief

Wat is mijn verbruik? En wat is een gemiddeld verbruik?

Uw verbruik is het aantal kWh stroom en m3 gas dat u in een bepaalde periode heeft afgenomen van uw leverancier. Het verbruik wordt gemeten op basis van twee meterstanden op verschillende datum. Het verschil tussen die standen is uw verbruik in die periode. Een meterstand op zich zegt dus niks over uw verbruik.

 Elektra (kWh)Gas (m3)
1-persoonshuishouden 2000 750
2-persoonshuishouden 2500 1000
3-persoonshuishouden 4000 1500
4-persoonshuishouden 4500 1750
Gemiddeld Nederland 3500 1600

Wanneer wij de geschatte verbruiken in de periode jan t/m apr 2013 met het gemiddelde verbruik in de afgelopen 25 jaar vergelijken, dan komen wij in die periode op een 23% hoger verbruik dan normaal. Op jaarbasis, als de rest van de maanden gemiddelde temperaturen heeft, komt dit uit op een jaarverbruik van 11,5% hoger dan normaal. Uitzonderlijk was de maand maart waar zo’n 45% meer verbruikt werd dan normaal. Het kan dus goed zijn dat u een verschil merkt tussen de jaarnota waarin deze maanden zijn meegenomen en de jaarnota van voorgaande jaren.

Tags: gas verbruik, elektra verbruik, jaarverbruik, gemiddeld verbruik, verbruik 2 personen

Hoe moet ik mijn stroom- en gasmeter aflezen?

Een elektrameter met draaischijf kan 1 of 2 telwerken hebben. Als niet met een pijltje staat aangegeven welk telwerk op welk moment actief is, kunt u de stelregel hanteren dat telwerk II/2 het hoogtarief aangeeft, telwerk I/1 het laagtarief. De nullen vooraan de stand hoeft u niet te noteren.

Een gas meter toont ook cijfers in het rood of achter de komma, deze cijfers hoeft u niet te noteren.

Tags: meterstanden, aflezen meter, stroommeter, gasmeter

Ik heb een slimme meter van Oxxio, wat nu?

Per 01-01-2012 heeft Oxxio al haar slimme meters overgedragen aan de regionale netbeheerders. In de kosten voor netbeheer zitten ook de kosten voor meterhuur. Greenchoice factureert deze kosten van de netbeheerder in haar voorschotbedrag (zie ‘Krijg ik een aparte nota van mijn netbeheerder?’).

Tags: slimme meter, Oxxio

Bij wie moet ik zijn als ik wil wisselen van enkel- naar dubbeltarief of andersom?

U kunt uw elektrameter laten omzetten van enkel- naar dubbeltarief. Bij een digitale meter zet dan de netbeheerder een tweede telwerk actief. Indien u een elektrameter heeft met twee telwerken (dubbeltarief), of een digitale meter, dan is de omzetting naar enkeltarief een administratieve. Hier zijn over het algemeen geen kosten aan verbonden. Deze wijziging kunt u overigens gewoon aan Greenchoice doorgeven, met daarbij de meterstanden per de gewenste datum. Vanaf de omzetting worden beide telwerken tegen het enkeltarief afgerekend (het zogenaamde dubbeldagtarief).

Tags: dagtarief, nachttarief piek en dal tarief, hoogtarief laag, tarief, enkel tarief, dubbeltarief

Hoe wordt mijn gasverbruik berekend?

Aardgas is een natuurproduct en bestaat in werkelijkheid uit een mengsel van meerdere gassen. Dit betekent dat elke kubieke meter gas die bij u thuis wordt afgeleverd anders is van samenstelling en hierdoor meer of minder energie afgeeft. Uw netbeheerder meet op regionale punten waaruit dit mengsel van gassen bestaat. Ten opzichte van de Groningse standaard wordt uw gas dan gecorrigeerd door middel van een 'gaskwaliteit-correctiefactor'. Deze factor kunt u vinden op uw jaar- of eindafrekening.

Het gecorrigeerde verbruik wat wij u afrekenen kunt u als volgt narekenen: (eindstand-beginstand)*gaskwaliteit-correctiefactor.

Tags: gas verbruik, calorische waarde, verbrandingswaarde gas, kwaliteits correctie factor, gecorrigeerd gas verbruik

Bij wie moet ik zijn als ik problemen heb met mijn meter?

Uw netbeheerder is eigenaar van uw meter. Indien u vermoedt dat uw meter defect is, kan uw netbeheerder u hiermee helpen. In eerste instantie zullen zij u telefonisch advies geven. Het is ook mogelijk uw meter door de netbeheerder te laten ijken. Dit gebeurt op basis van ongelijk: indien de meter inderdaad defect is, betaalt de netbeheerder de kosten. Maar als er geen defect wordt geconstateerd, zijn de kosten voor u.

Tags: meter, elektrameter, gasmeter, defect aan meter, meter staat stil

Hoe moet ik een meter laten plaatsen of verwijderen?

Uw netbeheerder is eigenaar van het leidingennetwerk in uw regio en van de meters in uw meterkast. Als u een meter wilt laten plaatsen, kunt u dit aanvragen via www.aansluitingen.nl. Uw netbeheerder maakt voor deze meter een EAN-code aan. Met deze EAN-code kunt u levering aanvragen bij een leverancier. Zodra de netbeheerder het leveringsverzoek van de leverancier ontvangt (houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd) kunt u met de netbeheerder een afspraak maken om de meter te laten plaatsen. U kunt een elektra- of gasmeter laten verwijderen of verzegelen door uw netbeheerder. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Het kan rendabel zijn uw meter af te sluiten als u bijvoorbeeld geen gas meer gebruikt omdat u een warmtepomp heeft geïnstalleerd. U kunt dit voornemen bij uw leverancier kenbaar maken, deze zal u afmelden bij uw netbeheerder. Daarna kunt u met de netbeheerder een afspraak maken om de meter weg te laten halen. De netbeheerder geeft de eindstanden door aan uw leverancier. Over het algemeen vindt de verrekening plaats bij de eerstvolgende reguliere jaarnota (uw voorschotbedrag voor dat product wordt uiteraard wel verwijderd).

Tags: aanvragen meter, nieuwe aansluiting, in bedrijfname aansluiting, meter laten plaatsen, aansluiting aanvragen, levering aanvragen

Elk onderstaand veld invullen a.u.b.